Jdi na obsah Jdi na menu
 


Království Answer-kapitola čtrnáctá

16. 2. 2008
Kapitola 14:Bitva před sochou

Nigeléééé!!!....zakřičel Toren přes celé kolo a rozběhl se nevědomky k bratrovi...
Hlava mu třeštila a srdce jakoby mu mělo vybouchnout,tep mu divoce stoupal a v mysli mu proudila jediná myšlenka na Nigela....
Nezajímalo ho,že kolem je spousta bestií,které by ho mohli jediným úderem zabit,důležité bylo aby se dostal k bratrovi....
Přiběhl k nehybnému tělu....klekl si a otočil mu hlavou....oči měl zavřené a tvář bledou a pokrytou krví.....

Toren se na něj soucitně zadíval....Nigele....ty nemůžeš....ale pak si všiml mírného pohybu na krku....okamžitě se zadíval a spatřil pulzující tep....zdřejmě ještě žije....
V Torenovi vybuch nával radosti....ruku mu položil k tepu,druhou ruku přiložil na jeho srdce a potichu naslouchal......opravdu!!....žije!!!
Po celém těle se mu rozehřálo štěstí a radost....Nigel žije a dýchá!!...jeho bratr není mrtví!!...Toren se ho snažil probudit...ale zdřejmě ho rána Magra omráčila....popleskal ho po tváři ale Nigel byl dál jen nehybným tělem....

Musím ho odsuď dostat....uvědomil si a konečně začal vnímat okolí...bitevní vřava se nevyvíjela zrovna dobře...Magrové byly už ve větší převaze...a lidé se nadále nedokázali bránit...Toren hledal Miren se Seamem ale nemohl je nikde najít....Quile i Gonre se mu taky nepodařilo zaznamenat....dým se uchyloval k zemi a nebe bylo stále rudé....

Pak se k němu z levého boku někdo blížil....
Magr to určitě nebyl...stín nebyl nijak velký a pak se z kouře objevil Seam....nevypadal,že by měl nějaké težší zranění ale v obličeji měl podivný výraz....
Jakmile si všiml Torena rozzářil se a rozběhl se....Toren pomalu zvedal Nigela ze země ikdyž to nebylo zrovna jednoduché...
Mezitím doběhl Seam.....Torene dělej....nemáme....pak zmlkl a zadíval se na tělo,které se snažil Toren zvednout....
Než stačil cokoliv říct Toren mu řekl....ještě žije,musíme ho dostat pryč,nebo vykrvácí....a zadíval se na podlouhlou ránu u temene hlavy.Ta vypadala ošklivě ale starosti s ní musel hodit za hlavu...nyní bylo důležité z tohohle místa utéct....

Honem popadl Nigela Seam a Toren ho podepřel z druhé strany....musíme se dostat k soše Rawalda....budou tam na nás čekat....
Toren se zbytečně neptal proč zrovna tam a kdo tam bude....jediná myšlenka na přežití bratra ho vedla dál a dál....

Po cestě nepotkali nikoho...měli štěstím,protože takhle by se neubránili....
Procházeli malou uličkou...Seam ho zdřejmě vedl přes nejnápadnější cestu....Toren stočil pohled na domy...byly stejně prázdné jako všechny osatní....a za nimi se houpal temný dým a kouř....clona se valila přes celé město...a domy byly olizovány plameny ohně....
Magrům se zdřejmě podařilo konečně to,po čem toužili...bohužel...
Začínalo ho bolet v boku ale nedával to najevo...nesmí se zastavovat kvůly každé prkotině...a pokračovali oba mlčky dál....

Seam naváděl Torena dál do dalších uliček a beze slova pokračovali v cestě....
Občas se Toren podíval na Seama ale jakmile se na něj podíval on hned sklopil oči na Nigela.....doufal,že to zvládne...musí to zvládout...ujistil se.
Po chvilce Seam konečně promluvil....už tam za chvíli budem...mamka i taťka mi řekli ať tě najdu...prý seš pro nás všechny důležitý....můžes mi říct...ne,promiň ale teď vážne ne....vlastně nejsem si tím jistý i já....předběhl ho Toren a trpce se zamračil...Seam ho provrtával pohledem až nakonec řekl....dobře....je mi to jasný...a pokračoval dál...

Během minutky se ocitli na otevřeném prostranství....zde nebyly žádné známky boje...Magrové se sem ještě nedostali ale tohle prostranství už Toren znal...tady poblíž je ta socha,tady mu Nigel ukázal Rawalda...tady na ně čekají....a s mírným pocitem úlevy spatřil vepředu malou skupinku lidí....obyvatele Lendoveru....
Všichni tři se pomalu blížili k lidem....jako první si jich všimla Miren....zaječala..tamhle jsou!!! a ukazovala na ně prstem....ostatní se podívali směrem k nim a vděčně se na ně dívali...
Co jim je...zaklel Seam a začal pomalu funět nad tíhou těla....

Torena provrtávalo svědomí.....určitě čekají až jim slavný vyvolený ukáže sílu a přemůže Magry...to on ale nedokážě...nyní si byl jistý,že to není on...on není žádný ochránce....je jen obyčejný kluk...a není ničím výjmečný....sklopil oči...
Jako první se vzpamatoval Gonre a přiběhl jim na pomoc....jak to s ním vypadá? střelil otázku a popadl Nigela přes záda....

Seam zareagoval rychleji....ještě žije ale má ránu u hlavy...vypadá to špatně..
Gonre neodpověděl a pokývl jim aby šli za ním...všichny tedy vyrazili ke skupince...
Nyní už Toren rozpoznával pár lidí....kromě Seamovi rodiny tu byl Quile,výčepní u Pruky,spousta lidí z hospody,majitel ubytovny a kupa překupníků mezi nim byl i ten s rudými vlasy...tentokrát byli ale všeci ozbrojeni a připraveni bojovat....ve tváři jim kolovala odplata....

Jakmile byli všichni u nich stočili lidé své pohledy na udýchaného Torena.....měl pocit,že ho snad provrtávají až na samý žaludek...jeden z překupníků začal mrmlat....jsi to ty?
V Torenovi to houplo.....už je to tady..p
omyslel si a nevěděl co říct...
Možná by se mu to vysvětlovalo líp.kdyby na něj všichni tak nezírali...ti na něm ovšem nemohli oči nechat....

Gonre si jich zdřejmě všiml a spustil....nechte toho...myslím,že máme důležitější prácičku a Toren si zatím stále neuvědomuje co je zač....hodil na něj letmý úsměv a pokračoval....každopádně ho musíme ochránit za každou cenu....i za tu nejvyšší....a polkl...
Ale....je to kluk...a kde má patrona?měl by ho přece mít....když je to on...a kde sou ostatní?...proč nám nepomůžou?...začali pálit otázky kolem dokola a Torenovi se začalo dělat zle....celé to nechápal...koho tím myslí,že by jim měli pomoc....hlava se mu otáčela rychlostí větru a už úplně zapoměl na Nigela....kde je můj bratr!..vykřikl do davu....

Ten se utišil a jeden mužíček s čapkou v očích ukázal prstem na místo u Miren..
Nigel ležel mrtvolně bílí u podstavce sochy Rawalda a přes tělo měl přehozenou tenkou deku....
Než se k němu Toren stačil vrhnout uchopil ho pevně Gonre za rameno....to teď počká...řekl klidným a vyrovnaným hlasem...
Ne...musím...ne poslouchej...přerušil ho Gonre a zadíval se mu do očí....on to přežije...důležité ale je abys to přežil ty....vydechl a otočil se na dav....kde je Janle?
Šel do středu...obhlídnou situaci..měl by tu být každou chvilku.
...zvolal někdo ze zadu...Toren poznal hlas Quilleho....

Dobře...řekl Gonre a stočil pohled zpátky k Torenovi...ten nedokázal nemyslet na bratra a každou chviličku po něm pomrkával....
A než mu stačil cokoliv povědět,uslyšeli dupot...a hrozivý křik...

Toren i Gonre se napřímili a zadívali na severní část....nejdřív se zdálo všechno v pořádku ale pak se z tmavého dýmu vyrojili malé stíny....lidské obrysy....a bylo jich nejmíň dvacet...
Skupinka se k nim neodvratně blížila a neustále se otáčela směrem do zadu...jakoby je něco pronásledovalo....a to něco se náhle objevilo v kouřové cloně....Magrové.

Osm obrů se řítili se zbraněmi ke skupince,která se čím dál víc přibližovala k soše Rawalda..
Gonre pustil Torenovo rameno a zakřičel na okolí...připravte se...musíme ochránit chlapce...chopte se zbraní..nedovolte jim aby se sem dostali a vyběhl do davu s pozvednutým mečem....

Za necelou minutku už stáli bojovníci s meči před sochou a lučištníci hned zkrčení za nimi...tětivy měli naplé a ruky se jim netřepali...Gonre byl vepředu hned vedle stojícího Quileho...ten s obouručným mečem divoce koordinoval a máchal do prázdna....
Skupinka i s Magry byla jen pár metrů od nich....už jim bylo vidět jejich ustrašené výrazy..
Toren se na všechno díval se Seamem u Nigela za sochou Rawalda...chtěl sice bojovat szejně jako Seam ale Gonre mu jasně vysvětlil,že je hlavní aby byl v bezpečí...

Nyní stáli za sochou oba naštvaní ale smířeni s tím,že jim nijak nepomůžou...
Skupina teď byla skoro u nich a začalo sílit jejich řvaní...spolu s ním k nim dorazil i odporný,smradlavý puch Magrů a než se Toren vzpamatoval někdo zakřičej jeho jméno..a ten hlas mu byl povědommí....vystrčil hlavu a hledal osobu,která by ho znala...a pak na ni narazil...uprostřed té skupinky běžel potřísnění krví Rewa a divoce šermoval rukama....a než ho stačil kdokoliv varovat upadl o dlažební kámen a svalil se na zem...nikdo si ho nevšímal a utíkali dál bez povšimnutí...
Rewa tam ležel jak na střelnici zcela sám neozbrojen.....

Toren se málem proklel...při všem tom zmatku úplně zapoměl na Rewu...
Jak jenom mohl?...vydechl a rozutíkal se k němu....Seam si toho ale všiml a chytil ho za rukáv...přestaň...ale já mu musím pomoc....vydech zaraženě a zmítal se z pasti...
Ne..je to Rewa..ten si poradí..zaculil se Seam a Toren pochopil,že má pravdu...

Nejrychlejší Magr se zastavil a rozmáchl se kyjem....Rewa byl ale rychlí a už byl vmžiku na jeho zádech...
Toren si protřel oči...To není možné..to muselo být kouzlo svolal užasle...a pak Magr padl s probodlím krkem a Rewa se jen usmál nad mrtvým obrem....jeho společníci kteří nyní vytvořili kruh divoce zařvali a každý se na vraha vrhl....
Toren chtěl už zakřičt ale náhle se Rewa objevil před sochou a zamával mu...Toren na něj udiveně zíral a čekal co se bude dít dál...Rewa se otočil a zamířil ke Gonrovi...něco mu pošeptal a Gonre se pousmál...pak se popláskli po ramenech a Rewa zabral pozici vedle Quileho....

Magrové byli vystrašeni..stáli vzadu na místě a tupě zírali na mrtvého bratra a na malého elfa,kterí jim zmizel před očima....
Toren si je měl čas prohlídnout...ikdy
ž nevypadali jak nějaké stvůry..lidskost určitě nepobrali...nejvíce ho ovšem zajímal ten podivný prstenec kolem krku a ty symboli na jejich zkažené kůži...všechno vypadalo tak tajemně až mu naskočila husí kůže...

Skupinka se mezitím konečně dostala k soše...nyní se počet přítomných rozrostl na nějakých padesát.....takže měli proti málé skupince Magrů výhodu...a ti to zdřejmě taky pochopili..neboť stáli na místě a vyčkávali...
Funěli a očima projíždeli každou přítomnou osobu...Toren se Seamem byli schovaní za sochou takže je neměli šancu vidět....

V hlavě měl ale myšlenku na Rewu...musí to být určitě nějaký kouzelník...tohle se nedá vysvětlit jinak než,že se dokázal přemístnit s jednoho místa na druhé....
Nyní už nebyl v jeho očích malý,obtloustlí elf...ale opravdoví válečník .....a střeli na něj letmý pohled...

Magrové stále přešlapovali na místě...a nervozně sebou škubali...jakoby na něco..nebo někoho čekali....a než to Torenovi došlo uslyšel opět tu hrozivou a dunivou melodii z rohů....ozývala se jižní částí a nesla se vzduchem jako kletba....Toren se zadíval směrem blížícího zvuku a úlekem sebou trhl...

Seam se ani nemusel ptat co ho tak vystrašilo...stejný výraz mu naskočil když spatřil jižně se pohybující mohutné stíny Magrů,mířící přímo k nim....byla jich nejmíň stovka!...Miren se šeredně spletla....ale teď na tom nezáleží....Toren s výkřikem upozornil na blížící se vojsko ze zadu...a lidé se vyděšeně otáčeli....
Gonre se ušklíbil a Rewovo se prolínal pot....
Quile se zachmuřil a nasadil ledový pohled....
Ostatní se poplašeně dívali ze strany na stranu a nevěděli co dělat....

Pak Rewa zakřičel....je načase se těm bestiím konečně postavit a divoce zamáchal mečem...při tom nepatrně zavadil pohledem o Torena...tem mu ho oplatil a popadl svůj věrný luk....nasadil šíp a napnul tětivu...
Seam pozvedl meč a mrkl na něj očima....ukážem jim co proto...
Toren pokývl a naprázdno polkl....zahleděl se na Nigela...věděl,že ho tu tak nesmí nechat ale bylo by to zbytečné kdyby ho dostali Magrové...musí se jim ubránit..a musí ubránit Nigela...
Gonre a převaha lidí přestoupila na jejich stranu....zbytek byl čelem k osmy osamoceným Magrům...mezi nimi byl i Quile...

Magrové se pomalu blížili a jejich posili jim značně zlepšili náladu..bylo to znát z jejich očích...dychtili po krvi celý den..a tady se ji nabaží...
Toren namířil....žaludek se mu houpal jak nejvíc mohl a srdce mu bušilo jak o závod...ruka se mu jemně třepala...
Armáda Magrů se mezitím rozběhla....divoce řvala jak banda nenažraných kojotů a dupala silně o zem....

Pár metrů a střetnou se s nimi....z druhé strany to stejný...
Seam se napřímil....Toren si srovnal ruku....
Už bylo cítit jejich dech....
Kapičky potu ho omívali pod lehkým náporem větru...
Už budou u nich....
Toren uslyšel salvu vypuštěných šípů...a on pustil tětivu....šíp se přidal k věčině a zabodávali se do svých cílů...neměli sice valnou převahu ale aspoň nepříteli ztíží rozběh...
Bleskem nasadil další a další vypustil....a pak se Magrové dostali k nim... a vypukla bitva...

Křik bylo první co zaznamenal...a pak jen řinčení kovů a cinkot železa....ostré rány a svištivý zvuk šípů....
Před ním bojovala skupina s dvěma obry....lidé padali jako domeček s karet...
Větší Magr pozvedl kyj a zozštěpil jím hlavu překupníka....a další padl pod kopí jeho druha...a pak mu nad hlavou proletěl černý šíp a zabodl se mu do hrudi...ani si ho nevšímal a pokračoval v zabíjení...
Toren se zpamatoval a vystřelil šíp k Magrovi co byl severně ....tomu se rána provrtala krkem a Magr spadl....nebyl sice mrtvý ale brzo umře...
Toren si nasadil další šíp a vyhlížel vhodnou oběť....našel ji hned vedle další skupinky...v níž bojovala i Miren...divoce se oháněla poraněnou paží a řvala výhružky na nepřátele...povedlo se ji odzbrojit jednoho z nich a Toren mu vystřelil po hlavě....rána ho o kousek minula ale vzápětí to schytal od jednoho elfa....
Náhle zaslech čísi vystrašený hlas a rozutíkal se osobě pomoc....jakmile doběhl za další skupinkou uviděl,že Rewa brání mladou ženu....proti němu bojovali tři obři a rozhodně to nevypadalo,že se ho bojí...
Ikdyž byl Rewa výborný bojovník unavoval se a pomalu slábl...
Toren nepřemýšlel dlouho a vyrazil mu na pomoc...cestou střelil po jednom z nich šíp a ten se mu dostal do zad....
Magr bolestně zařval a otočil se ....tuhle šanci využil Rewa a s výskokem mu proťal hlavu...krev se rozprskla na všechny strany a Toren se dostal k dalším dvěma...než si ho stačili všimnout prostřelil jednomu nohu....ten se svalil a upustil dlouhý palcát...
Jeho společník byl ale šikovnější a ohnal se kopím po Torenovi.....podařilo se mu jen tak tak vyhnout a vyrazil směrem vpřed....Rewa se pousmál....vidím,že se učíš rychle zvolal a odrazil Magrův útok...
Toren se udýchaně ohnal lukem....díky...zvolal a na další slovo se už nezmohl...
Magr mu vyrazil luk s ruky...a Toren spadl jak šiška na zem....
Rewa si toho za včas všiml a zaútočil na Magra s kopím...Toren dostal čas na zvednutí a popadl luk....bez myšlení vystřelil šíp k tomu se kterým bojoval Rewa...a trefil se....
Magr se chytl za oko....a skučel bolestí...Rewa si ho nešímal a prosekl mu hruď...a pak obr padl....
Mezitím se ke zbraní dostal Magr s prostřeleným kolenem...pozvedl palcát a vyrazil směrem k nim....
Toren vystřelil další šíp a ten se zabodl Magrovi do ramene....nezaznamenal ale bolest a ohnal se palcátem po Rewovi...ten se stačil svalit na zem a zbraň ho mihla...Toren nasadil další a vystřelil šípem po Magrově hlavě....ten však stačil ránu odrazit a šíp se mu provrtal do levé ruky...
Sykl ale dál se věnoval Rewovi...ten stačil pozvednou zbraň a náhle byl za jehozády...udělal tu stejnou fintu jak na toho prvního...a než se Magr vzpamatoval břichem mu prolezl dlouhý meč...zmohl se jen na chabý výkřik a svalil se na zem...
Jak to....než se ale stačil zeptat Rewa ho umlčel rukou a svolal...dávej na sebe pozor chlapče..a neriskuj...a s těmito slovy zmizel v bitvě....
Toren se rozběhl zpátky k soše....uvědomil si,že se kvůli Rewovi příliš vzdálil od Nigela...a rozutíkal se zpátky....jak tak střílel pohledy,zjištoval,že Magrové začínají vyhrávat...bylo jich tu čím dál víc...a vůbec jich neubývalo....
Jeho šíp trefil dalšího Magra....cestou spařil obchodníka s červenými vlasy...oháněl se malou sekerou a docela dával nepříteli zabrat.....
Přeskočil mrtvého elfa a spatřil hlavu Rawalda...už je tu..jeho radostnou náladu ovšem zkazila tlupa pěti Magrů....bojovali s muži hned vedle sochy...momentálně se tam nedostane...
Měl sice strach o Nigela ale nemohl riskovat...rozběhl se směrek na druhou stranu....Quile bojoval s jedním obzvlášť velkým Magrem...odrážel rány svým obouručným mečem a snažil se o útok...Magr byl ale velmi rychlí a útoky lehce odrážel....pak mu ale rukou proletěl Torenův šíp...a Quile nabral rychlost a v tom okamžiku Magra probodl...ten spadl a pod návalem kaluže krve umřel....
Díky za pomoc...pozvedl hlavu Quile a vzápětí zmizel v boji...
Toren se rozběhl dál směrem k severu...cestou spatřil mrtvá těla a udělalo se mu zle....
Než se vzpamatoval něco ho srazilo k zemi...luk mu vypadl a křuplo mu v zádech....otočil se ale bylo pozdě...Magr mu nohou šlápl na hruď a pomalu mu drtil tělo....napřáhl se dlouhým mečem a Toren zavřel oči....aspoň nezemře jako zbabělec pomyslel si a snažil si vzpomenout na své blízké...ale v tom mu nepřítelova noha sjela s těla a on otevřel oči s překvapením....Magr ležel vedle něj pocákaný od krve a nad Torenem se tyčil svalnatý muž se sekerou na rameni... 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář